Šalounova 470/38, 703 00 Ostrava, Vítkovice
+420 607 802 188
zuzana@sovadinova.cz

Obchodní podmínky pro návštěvu workshopu

Rezervace účasti na workshopu

Účast na workshopu se platí předem těmito způsoby

 • na základě faktury zasláním peněz na uvedený bankovní účet,
 • hotově při osobním setkání,
 • kredity z rezervačního systému moje.zdravijepoklad.cz.

Splatnost kurzovného

 • Workshop musí být uhrazen minimálně 10 dní před jeho začátkem.
 • Objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
 • Objednávkou kupující stvrzuje, že se obeznámil s obchodními podmínkami.

Přihlášení e-mailem, přihlášení přes rezervační systém i platba v hotovosti jsou považovány za závazné a vztahují se na ně níže uvedené storno podmínky.

Storno účasti na workshopu

 • 14 dní před zahájením workshopu – administrativní poplatek 120,- Kč včetně DPH. Toto se nevztahuje na platby přes rezervační systém moje.zdravijepoklad.cz.
 • 13 – 8 dní před zahájením kurzu 30 % z ceny kurzu včetně DPH. Toto se nevztahuje na platby přes rezervační systém.
 • 6 – 3 dny před zahájením kurzu 40 % z ceny včetně DPH. Toto se vztahuje na všechny druhy plateb a objednávek.
 • 2 – 1 dny před zahájením kurzu 50 % z ceny kurzu včetně DPH. Toto se vztahuje na všechny druhy platby a objednávky.
 • Pokud se klient na workshop nedostaví, bude mu vráceno 50 % z ceny včetně DPH.
 • Klient za sebe může na workshop poslat náhradníka.
 • O storno se žádá písemnou formou nebo e-mailem s naskenovaným podpisem klienta, e-mailová adresa musí být shodná s adresou, ze které byl kurz objednán. Za termín storna se považuje čas odeslání e-mailu nebo dopisu.
 • Storno 7 dní a více před zahájením kurzu při objednávce v rezervačním systému provede klient sám bez sankcí.

Storno ze strany provozovatele ZDRAVÍ JE POKLAD

Pokud je akce stornována ze strany provozovatele, klient má nárok na vrácení peněz ve výši 100 %. Kurzovné je klientovi vráceno do 30 dnů od data storna. O stornování akce bude klient informován e-mailem, popřípadě SMS zprávou.