Šalounova 470/38, 703 00 Ostrava, Vítkovice
+420 607 802 188
zuzana@sovadinova.cz

Obchodní podmínky

Definice pojmů

Klient – v těchto obchodních podmínkách je jako klient chápán ten, kdo se účastní skupinových lekcí spirální stabilizace. Může se jednat o pravidelná cvičení, workshopy, certifikační kurzy, nebo různé tématicky založené akce pořádané Centrem Zdraví je poklad.

Poskytovatel služeb – Centrum Zdraví je poklad, Bc. Zuzana Sovadinová

Skupinové cvičení a workshopy

 • Každý klient navštěvující skupinová cvičení musí mít provedenou registraci v rezervačním systému Zdraví je poklad,
 • kurzovné (volné kredity) platí klient předem, na účet, nebo hotově,
 • klient se může objednat na jakoukoliv lekci z uvedené nabídky pravidelných kurzů, workshopů nebo tématických akcí podle počtu předplacených hodin,
 • klient se na kurzy hlásí sám v rezervačním systému,
 • při odhlášení se z pravidelného kurzu dříve než 48 hodin zaplacená lekce nepropadá, klient si ji může nahradit,
 • odhlášení z pravidelného kurzu se provádí v rezervačním systému; v případě výpadku e-mailem nebo telefonicky, přičemž čas odeslání e-mailu nebo telefonického hovoru musí být rovněž dříve než 48 hodin před začátkem lekce,
 • později, do 48 hodin se klient také může odhlásit, ale již bez nároku na náhradu,
 • v případě workshopu je tato doba stanovena na 168 hodin (1 týden),
 • klient je povinen sdělit svůj zdravotní stav před zahájením kurzu,
 • na jiných variantách placení, platnosti kreditů a počtu kreditů je nutné se domlouvat vždy individuálně.


Storno předplatného na skupinoví cvičení:

 • V případě závažné nemoci vylučující možnost cvičení, bude klientovi vráceno 50 % z nevyčerpané částky za cvičení. Tuto okolnost je nutno doložit písemně s potvrzením lékaře.
 • V případě jakéhokoliv jiného důvodu nevyužití předplatného, nemá klient nárok na vrácení peněz.
 • O storno se žádá písemnou formou, nebo emailem s naskenovaným podpisem klienta, mailová adresa musí být shodná s adresou uvedenou v rezervačním systému. Za termín storna se považuje čas odeslání emailu, nebo dopisu, peníze budou vráceny do 30 dnů od podání žádosti.
 • V případě storna ze strany Zdraví je poklad, bude vrácena část nevyčerpané platby v plné výši.

1. Cvičící v Centru Zdraví je poklad

10 vstupů na skupinové cvičení = 1350,- Kč. Pro začátečníka činí platnost 90 dní na vyčerpání. Pokračující cvičící 106 dní také v období letních prázdnin. Možnost vybírat kredity také návštěvou workshopu (3hodinový workshop = 4 – 6 kreditů).

1.1 Prodloužená platnost kreditky

Prodloužená platnost je pro účely řešení krátkodobé nemoci, dovolené, státních svátků atp., jak ze strany klienta, tak ze strany poskytovatele služeb.

 • Klient má 5 týdnů rezervy, což je reálné splnit i v období dovolených, protože nabídka kurzů je téměř na každý den v týdnu a klient může přijít i 2x v jednom týdnu. Navíc klient může z kreditů hradit i workshopy.
 • Klient má dostatečně dlouhý čas k rezervování „svých“ termínů.
 • V letních měsících je větší nabídka workshopů, díky nimž také klient nemusí přicházet o kredity.
 • Platnost 90 dní u začátečníků bude striktně dodržována proto, aby klient zvládnul co nejrychleji techniku cvičení.

1.2 Žádost o individuální prodloužení platnosti kreditky

Prodloužení platnosti nad 106 dní žádost klient je možné pouze v těchto případech:

 • dlouhodobá nemoc,
 • návštěva lázní,
 • závažná osobní situace,
 • kombinace individuální terapie a cvičení ve skupině.

Tuto situaci musí klient řešit s poskytovatelm služeb včas.

Pokud budou opakovaně rušeny kurzy ze strany poskytovatele služeb, bude platnost kreditky prodloužena pouze těm klientům, kteří se do systému hlásí minimálně 48 h před kurzem.

1.3 Další situace

Hrazení méně než 10 lekcí je možné pouze po dohodě a pouze ve výjimečných situacích.

Prosím nezneužívejte benefity, které Vám nabízí rezervační systém. Cvičení Spirální stabilizace je účinné pouze tehdy, je-li prováděno často a pravidelně a s dostatečnou znalostí variability cviků. Proto je ideální docházet na kurzy minimálně 1x týdně.

O zrušení lekce se dozví pouze klienti přihlášení na lekce v rezervačním systému. Klient je informován automatickými e-maily, většinou poskytovatel služeb zasílá i SMS. Pokud klient dorazí bez přihlášení, nemusí se na lekci dostat a to ze dvou důvodů:

 1. lekce byla zrušena,
 2. není pro klienta v tělocvičně místo.

Smyslem existence rezervačního systému je flexibilnější komunikace mezi klientem a poskytovatelem služeb. Rezervační systém pak poskytovateli služeb dává lepší přehled o účastnících dané lekce. Klient, který se přihlašuje těsně před začátkem lekce, riskuje, že tato lekce bude z důvodu nízkého obsazení zrušena nebo obsazena rychlejšími klienty.

2. Cvičící v Porubě – koleje VŠB

Podmínky pro cvičící v Porubě jsou přísnější a to z důvodů časových i ekonomických.

2.1 Podmínky cvičení a platby na VŠB

Za 10 lekcí klient hradí 1500,- Kč, nevyčerpané kredity se hromadí a klient je může využít v místě poskytovatele služeb ve Vítkovicích do 30 dnů od ukončení platnosti kreditky. Taktéž je může využít formou workshopů (3h workshop = 4 – 6 kreditů) po celou dobu platnosti kreditky + 30 dní po ukončení. K vyčerpání 10 kreditů na VŠB má klient 12 termínů. Pokud to ze strany klienta není možné, může kredity čerpat na kurzech ve Vítkovicích v Centru Zdraví je poklad přes rezervační systém. Pokud klient zaplatí více než 10 kreditů najednou, má na vyčerpání kreditky adekvátně prodlouženou platnost včetně rezervy. Výhodou pro klienty je, že jsou lekce předem plánovány, a tak v období vánočních svátků a prázdnin klienti nemusí řešit platnost kreditky.

2.2 Prodloužení kreditky

Viz 1.2 Žádost o individuální prodloužení platnosti kreditky.

2.3 Další situace

O zrušení lekce se dozví pouze klienti přihlášení na lekce v rezervačním systému. Klient je informován automatickými e-maily, většinou poskytovatel služeb zasílá i SMS. Pokud klient dorazí bez přihlášení, nemusí se na lekci dostat a to ze dvou důvodů:

 1. lekce byla zrušena,
 2. není pro klienta v tělocvičně místo.

Smyslem existence rezervačního systému je flexibilnější komunikace mezi klientem a poskytovatelem služeb. Rezervační systém pak poskytovateli služeb dává lepší přehled o účastnících dané lekce. Klient, který se přihlašuje těsně před začátkem lekce, riskuje, že tato lekce bude z důvodu nízkého obsazení zrušena nebo obsazena rychlejšími klienty.


Připomínky a chyby k fungování rezervačního systému posílejte zde: podpora@zdravijepoklad.cz