Šalounova 470/38, 703 00 Ostrava, Vítkovice
+420 607 802 188
zuzana@sovadinova.cz

Obchodní podmínky certifikačních kurzů 1AB, 1CD

Cena dvoudenního kurzu 1AB je 4.500,-. Cena dvoudenního kurzu 1BC je 4.500,-. Cena za 1 den 2.500,-

Účast na kurzech se platí předem těmito způsoby

 • na základě faktury zasláním peněz na uvedený bankovní účet.

Splatnost kurzovného

 • Kurz musí být uhrazen minimálně 10 dní před jeho začátkem.
 • Pozdější platby je nutné řešit individuálně dohodou z kapacitních důvodů.
 • Objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
 • Objednávkou kupující stvrzuje, že se obeznámil s obchodními podmínkami.

Přihláška je považována za závaznou a vztahují se na ni níže uvedené storno podmínky.

Storno účasti na kurzu

 • 14 dní před zahájením kurzu – administrativní poplatek 300,- Kč včetně DPH,
 • 13 – 7 dní před zahájením kurzu 20 % z ceny kurzu včetně DPH,
 • 6 – 3 dny před zahájením kurzu 40 % z ceny kurzu včetně DPH,
 • 2 – 1 den před zahájením kurzu 50 % z ceny kurzu včetně DPH.
 • Pokud se klient na kurz nedostaví, bude mu vráceno 50 % z ceny včetně DPH.
 • Klient za sebe může na kurz poslat náhradníka, jemuž bude vystaven certifikát.
 • V případě zájmu může být zaplacená částka využita na kurz v jiném termínu, pokud o to klient požádá minimálně 3 dny před zahájením kurzu.
 • O storno se žádá písemnou formou nebo e-mailem s naskenovaným podpisem klienta, e-mailová adresa musí být shodná s adresou, ze které byl kurz objednán. Za termín storna se považuje čas odeslání emailu nebo dopisu.

Storno ze strany provozovatele ZDRAVÍ JE POKLAD

Pokud je akce stornována ze strany provozovatele, klient má nárok na vrácení peněz ve výši 100 %. Kurzovné je klientovi vráceno do 30 dnů od data storna. O stornování kurzu se klient dozví e-mailem nebo SMS zprávou.