Šalounova 470/38, 703 00 Ostrava, Vítkovice
+420 607 802 188
zuzana@sovadinova.cz

Petra

Jmenuji se Petra, je mi 35 let. Bolesti a potíže pohybového aparátu se u mne začaly objevovat kolem 15. Roku života. Metodě spirální stabilizace pod vedením lektorky, terapeutky a výživové poradkyně Bc. Zuzany Sovadinové, DiS., se věnuji třetím rokem.

Ze své vlastní osobní zkušenosti vidím tuto metodu jako unikátní, protože řeší pohybový aparát jako celek, ne jen určité svalové či kloubní potíže. A právě toto je velmi důležité, jelikož tělo jako celek je plně provázáno a pokud nefunguje jedna část, vždy se to odrazí i na ostatních částech pohybového a celkově tělesného fungování.

Dříve jsem cvičila vždy jen určité problémové svalové partie každou zvlášť, a to buď na rehabilitacích, nebo i sama, kdy jsem si hledala různá cvičení např. v časopisech, knihách, později i na internetu. Cvičení bez odborného dohledu ale dnes po vlastních zkušenostech vidím jako nebezpečné. Jelikož jsem trpěla svalovými dysbalancemi a spasmy, cvičením bez odborného vedení jsem si paradoxně ubližovala, protože pokud trpíte svalovou dysbalancí, špatně prováděným cvičení si tyto dysbalance nenapravujete, ale navíc ještě posilujete.

Často jsem cvičila v pro mě úlevových polohách, do kterých mě mé tělo tlačilo v důsledku svalových spasmů, dysbalancí a bolesti. Díky Zuzce jako odborníka jsem si toto vše uvědomila. Zuzka mi ukázala, jak a které svaly mají při určitém cviku pracovat, které svaly je důležité zapojit a které naopak nechat uvolněné. Také jsem poznala, že ty správné polohy, ve kterých cvik provádět mi nemusí být zrovna příjemné, a to proto, že mé tělo již ztratilo schopnost správného, přirozeného pohybu, kterého jsem byla schopna jako dítě.

Metoda spirální stabilizace je dále jedinečná v tom, že cvičením současně nejen že zpevňujete a posilujete pohybový aparát, ale především protahujete zkrácené svaly, což je velmi důležité, protože pokud zkrácené svaly jen posilujete běžným monotónním cvičením bez protahování, svalové dysbalance si jen prohlubujete. Při cvičení spirální stabilizace se současně zapojují všechny části těla a Zuzka vždy kontroluje, aby vše bylo provedeno správně.

Zuzka jako lektorka a terapeutka metody spirální stabilizace je zkušený odborník. Neustále si prohlubuje informace dané problematiky, což považuji za velmi důležité. Mnoho poznatků, které mi Zuzka dala, mi nikdo za těch pěkných pár let neposkytnul. Často si říkám, že kdybych Zuzku znala už kolem mého 12 roku, kdy mi prvně byly zjištěny různé dysbalance a ochablý svalový korzet a ještě jsem netrpěla bolestmi, možná by nemusely přijít nikdy. Proto je důležité, aby si rodiče v tomto směru všímali i svých dětí, jejich tělesné schránky, jestli je vše tak, jak má být. Jedině včasným, pravidelným a důsledným cvičením lze zabránit, aby vaše děti v dospělosti i dospívání netrpěly bolestmi, měly kondici a svůj život by žily kvalitněji. Tato metoda je vhodná i pro děti a Zuzku velmi doporučuji.

Na Zuzce také velmi oceňuji její empatii, porozumění a důslednost. Motivuje a podporuje vás ke každodennímu cvičení, byť krátkému a šetrnému, ale velmi důležitému a nezbytnému. Jedině tak se postupně zmírňují dopady špatného fungování pohybového aparátu a trénuje se kondice. Zuzka respektuje vaši individualitu a cvičení přizpůsobuje dle vašich možností. Nesnaží se o to, abyste se za každou cenu, i přes bolest ihned dostali do správného provedení cviku, s čímž jsem se již u lektorů setkala, ale respektuje momentální funkci a možnosti vašeho těla. Při pravidelném cvičení postupně začnete cvik provádět správně.

Metodu spirální stabilizace bych doporučila všem lidem. Ať už bolesti máte či ne. Je to vynikající cvičení, které slouží i jako prevence špatných pohybových návyků, které mají už v dnešní moderní době téměř všichni, neboť jen prevencí se vyhnete pozdějším potížím a bolestem. Je to také dobré kompenzační cvičení u vrcholových sportovců.

Metoda spirální stabilizace mi pomáhá zmírňovat chronické bolesti pohybového aparátu, napravuje svalové dysbalance, zlepšuje kondici a v neposlední řadě se po cvičení lépe cítím i psychicky. Je ovšem důležité cvičit pravidelně, protože když ze cvičení vypadnu, hned to na sobě cítím. Je důležité správně cvičit po celý život, stejně jako si denně čistíte zuby.

Cvičení pod vedením Zuzky, jak ve skupince, či individuálně jsou příjemná, motivující, člověk se věnuje sám sobě, cítí porozumění a mnohdy zjistí, že na své bolesti není tak úplně sám.